Podziękowania za kwestę
23.04.2019.

 

DAROWIZNA RZECZOWA
ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE
POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
 
 Lp   
Rok

 Otrzymano w towarze produkty o łącznej wartości (w zł) 

 1 2018   
 43 248,38
 

ZBIÓRKA PUBLICZNA NA CMENTARZACH
WSPIERAMY SŁUPSKIE HOSPICJUM
 
 Lp Rok Zebrana kwota (w zł)
 1 2015 117 668,97
 2 2016 114 026,15
 3 2017 111 434,68
 4 2018 127 502,84
 
 
ZBIÓRKA W KOŚCIELE MARIACKIM - KONCERT KOLĘD
 
 Lp Rok  Zebrana kwota (w zł)
 1 2017  6 603,34
 
 
ZBIÓRKA PUBLICZNA PODCZAS MECZU KOSZYKÓWKI "CZARNI SŁUPSK"
 
 Lp Rok  Zebrana kwota (w zł)
 1 2018  1 744,83
 
 
Bardzo dziękujemy za wsparcie.
 
 

Z wyrazami Szacunku

 

Edyta Wolska - Prezes Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej

Teresa Jerzyk – Dyrektor Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku

 

 
Pożegnanie
06.02.2017.

Życie jest nieodłącznie powiązanie z przemijaniem, z oddalaniem się, z żegnaniem.
Wszystko tak naprawdę przemija i zmienia się.
Nie zatrzymasz nurtu rzeki, ale możesz z nią popłynąć.

 

Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku z głebokim żalem zawiadamia,
że w dniu 17.01.2017 roku odeszła od nas
ADRI DRUYFF
człowiek wielkiego formatu, przyjaciel hospicjum, żona fundatora i współzałożycielka.

 

                                                       Teresa Jerzyk
                                                       dyrektor Hospicjum

 
Podziękowania za kwestę 2016
06.02.2017.


    Wszystkim naszym Darczyńcom gorąco dziękujemy za datki dla słupskiego hospicjum przekazane w akcji „Wspieramy Nasze Hospicjum” w dniach 29 października i 01 listopada 2016 roku.
    Zebrana kwota na cmentarzach słupskich i powiatu słupskiego to ogółem kwota: 114 026,15 złotych ( słownie: sto czternaście tysięcy dwadzieścia sześć 15/100 złotych) w tym:

1.    na cmentarzach słupskich to kwota 92 711,38 złotych ( słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście 38/100 złotych);
2.    Cmentarz w Ustce  to kwota 7 529,69 ( słownie: siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć 69/100 złotych);
3.    Cmentarz w Zimowiskach to kwota 2 431,92 ( słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden 92/100 złotych);
4.    Cmentarz  w Kobylnicy to kwota 4 116,42 złotych ( słownie: cztery tysiące sto szesnaście 42/100 złotych);
5.    Cmentarz w Łupawie to kwota 3 203,23 złotych ( słownie: trzy tysiące dwieście trzy 23/100 złotych);
6.    Cmentarz w Potęgowie to kwota 4 033,51 złotych ( słownie: cztery tysiące trzydzieści trzy 51/100 złotych;

Dziękujemy szczególnie młodym wolontariuszom za piękną postawę oraz ich rodzicom, dziadkom i nauczycielom.                                 
                
                    Z wyrazami szacunku
               Edyta Wolska - Prezes Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej
              
Teresa Jerzyk - Dyrektor Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 30